پاکسازی و شستشوی جداول و انهار  در سطح شهر

پاكسازي و شستشوي جداول و انهار سطح شهر جهت مقابله با آبگرفتگي توسط واحد خدمات شهري شهرداري رودهن

نظر شما !!