پیاده روسازی مقابل باشگاه امام علی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن:به دستور مهندس کچویی شهردار،در راستای مناسب سازی معابر پیاده رو عمومی اقدام به سنگفرش و پیاده روسازی اطراف باشگاه و مجموعه ورزشی رودهن حد فاصل مدرسه ارشاد به طول ۱۰۰ متر و عرض۳ متر نمود.
این معبر که سابق بر این به صورت خاکی و با شیب خیلی زیاد غیر قابل عبور بود هم اکنون با پیشرفت ۵۰% پروژه در آینده ای نزدیک مورد بهره برداری کلیه شهروندان و سالمندان خواهد بود.
معبر فوق الذکر که به دلیل کمبود عرض و خطرناک بودن و با عنایت به اینکه مدارس زیادی در محدوده مورد نظر وجود دارد اقدام دبه دیوارکشی سنگی شد و با تعویض پیاده رو و ایمن سازی ساماندهی گردید و با پله گذاری در شیب موجود تسهیل در رفت و آمد اهالی امکان پذیر گردید.

نظر شما !!