نصب چراغ راهنمایی

جهت تسهیل در عبور و مرور ، کاهش حوادث ناشی از ترافیک و افزایش ایمنی شهروندان سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رودهن اقدام به نصب علائم ترافیکی و راه اندازی چراغهای راهنمایی و رانندگی در ورودی پل فلزی نمیر نموده است .

نظر شما !!