مراسم تودیع و معارفه مسئول حراست شهرداری رودهن

علی ندیمی به عنوان مسئول جدید حراست شهرداری رودهن معرفی شد
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رودهن : مراسم تودیع و معارفه مسئول امور حراست شهرداری شهر رودهن با حضور سید کمال سادات ، معاونت حراست امور شهرستانهای استان تهران ، اعضای شورای اسلامی ، شهردار و دیگر مسئولین برگزار شد .
در این مراسم حسین رضا زاده مسئول سابق حراست شهرداری شهر رودهن تودیع و علی ندیمی به عنوان رئیس جدید حراست شهرداری شهر رودهن معارفه گردید .

نظر شما !!