كانون بانوان رودهن به ثبت رسيد

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن:
با پيگيريهاي قاسم ميرزايي نيكو نماينده مردم دماوند- فيروزكوه و رودهن در مجلس شوراي اسلامي و كمك هاي سركار خانم فغاني و ديگر بانوان فعال اجتماعي و دكتر كچويي شهردار و همكاري شوراي اسلامي شهر كانون بانوان شهر رودهن به ثبت رسيد و به زودي در مكاني واقع در مركز مطالعات و تحقيقات شهرداري رودهن مسقر خواهد شد.

نظر شما !!