فراخوان همکاری

با احترام به اطلاع همشهریان عزیز می رساند ، شورای اسلامی شهر رودهن در نظر دارد به منظور بهبود و ارتقاء فعالیتهای بهینه در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی از تجارب و پیشنهادات شهروندان عزیز مدد جوید . لذا از علاقمندان به همکاری دعوت بعمل می آید جهت اعلام آمادگی و ثبت نام همه روزه به غیر از پنجشنبه ها و جمعه ها به دفتر شورا واقع در خیابان امام خمینی، جنب مرکز مطالعات و تحقیقات شهرداری مراجعه نمایند .

 

شورای اسلامی شهر رودهن

نظر شما !!