عملیات احداث خیابان گلبرگ چهارم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : واحد عمران به دستور شهردار محترم اقدام به احداث خیابان گلبرگ چهارم که سالها به حال خود رها شده بود و یکی از خیابانهای ارتباطی بین امیر کبیر و لاله صحرا که به صورت خاکی بود . واحد عمران با اجرای جدول کانیو به طول ۱۸۵ متر و جداسازی سواره رو از فضای سبز ساماندهی شد . همچنین زیر سازی خیابان به مساحت ۱۴۵۰ متر مربع با دو لایه ساب بیس و بیس به ضخامت هر کدام ۱۵ سانتیمتر و در نهایت ۶ سانتیمتر آسفالت آماده بهره برداری برای شهروندان شده است .خیابان فوق ۱۶ متری می باشد که در دو بخش فضای سبز و سواره رو با طول ۱۸۵ و عرض ۸ متر احداث گردیده با اجرای این پروژه در تردد اهالی و شهروندان برای کوتاهتر کردن مسیر دسترسی نقش بسزایی داشت .

نظر شما !!