روکش آسفالت کوچه شفق

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهروشهرداری رودهن :
واحد عمران با درخواست مکرر اهالی کوچه شفق واقع دربلوار اصلی امام خمینی (ره) جنب آژانس اندیشه اقدام به روکش آسفالت با مساحت ۲۵۰مترمربع در معبر مذکور نمود.
در سالیان گذشته کوچه شفق به صورت خاکی بوده که همجواری آن بارودخانه سولی دره محل تخلیه زباله و مصالح ساختمانی شده بود که بااجرای آسفالت وساماندهی کوچه مشکل اهالی مرتفع گردید.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهروشهرداری رودهن :
واحد عمران با درخواست مکرر اهالی کوچه شفق واقع دربلوار اصلی امام خمینی (ره) جنب آژانس اندیشه اقدام به روکش آسفالت با مساحت ۲۵۰مترمربع در معبر مذکور نمود.
در سالیان گذشته کوچه شفق به صورت خاکی بوده که همجواری آن بارودخانه سولی دره محل تخلیه زباله و مصالح ساختمانی شده بود که بااجرای آسفالت وساماندهی کوچه مشکل اهالی مرتفع گردید.

نظر شما !!