دیدار مردمی با شهردار

دیدار مردمی کچویی شهردار رودهن با شهروندان

نظر شما !!