حضور شهردار و شورا در حسینیه

حضور اعضای شورای اسلامی شهر و کچویی شهردار رودهن در جمع عزاداران حسینیه مرکزی هیات ابوالفضل العباس (ع) رودهن

نظر شما !!