جمع آوری مرکز تفکیک زباله در شهر رودهن

با دستور سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند ، مرکز پسماند و تفکیک زباله شهر رودهن جمع آوری شد .
این اقدام با پیگیری مجدانه شورای اسلامی و شهردار رودهن روز جمعه در دستور کار قرار گرفت .
همچنین مهدی حیدری ، به منظور بررسی روند انجام این کار با حضور در محل مذکور آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای جمع آوری این مرکز را مورد ارزیابی قرار داد .

نظر شما !!