جمع آوری ریزش کوه به دلیل بارندگی

ریزش کوه به دلیل بارندگی در محله اسلامی مسکن مهر رودهن (خیابان امام حسین ) که توسط عوامل شهرداری رودهن و محله اسلامی جمع آوری گردید.

نظر شما !!