برگزاری نشست هماهنگی امور شهری و روستایی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن:جلسه شورای هماهنگی امور شهری و روستایی شهرستان با حضور فرماندار شهرستان دماوند و معاونین –بخشدار رودهن- ریس شورای اسلامی شهرستان –شهرداران و روسئای  شورای اسلامی شهرهای شهرستان در دفتر شورای اسلامی شهر رودهن برگزار شد.

این نشست به منظور بررسی موضات مشترک در شهرها و روستاهای شهرستان تشکیل و از این پس به صورت ماهانه با طرح یک موضوع اولویت دار و ارسالی شهرستان به صورت دوره ای شکل خواهد گرفت.

نظر شما !!