بازدید  کچویی شهردار – مسئول حراست و امور اداری شهرداری رودهن از واحدهای مختلف شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : کچویی شهردار – مسئول حراست و امور اداری شهرداری صبح امروز از واحدهای مختلف شهرداری بازدید و از نزدیک با مدیران و پرسنل دیدار و گفتگو نمودند .
همچنین گشاده رویی ، نظم ، رسیدگی به امور اداری و تکریم ارباب رجوع از جمله مواردی بود که کچویی شهردار در جریان این بازدید بر آنها تکیه نمود .

نظر شما !!