بازدید شهردار رودهن از واحدهای مختلف شهرداری

دکتر امیری با حضور در بخش های مختلف شهرسازی ، امور حقوقی ، اداری و مالی ، واحد ماده صد و سایر واحدها، ضمن بازدید از نحوه ی ارائه خدمات ، آمار پرونده ها و عملکرد واحدها را از نزدیک ارزیابی نمود.
شهردار رودهن در حاشیه این بازدید بر لزوم برنامه ریزی و اتخاذ راهکارهای لازم برای جذب منابع درآمدی پایدار در رودهن تأکید کرد و گفت: رفتار سازمانی، تکریم ارباب رجوع، به خصوص در حوزه شهرسازی و صدور پروانه های ساختمانی باید در کمترین زمان ممکن انجام یابد تا شاهد افزایش مشارکت شهروندان، افزایش درآمد و تقویت فرصت های منطقه باشیم.

نظر شما !!