اعلام روز پایان فعالیت مرکز تفکیک زباله شهر رودهن

حیدری ، سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند :
در تاریخ ۴۰ ساله ، این مکان به عنوان محل دپو تفکیک و جمع آوری زباله در شهر رودهن مورد استفاده قرار می گرفت .
مکان مذکور در گذشته خارج از شهر رودهن قرار داشت ، اما با توجه به توسعه شهر و ساخت و سازهای صورت گرفته هم جواری این محل به منطقه سکونت مردم مشکلاتی به وجود آورده و موجب نارضایتی مردم در سال های اخیر شده است .
امروز را به عنوان روز پایان جمع آوری زباله ها در این منطقه اعلام کرده و با کمک شورای شهر و شهردار رودهن نسبت به جمع آوری زباله ها اقدام کردیم .
تاکید استاندار تهران مبنی بر توجه کامل به سلامتی مردم است ، لذا پیرو این سیاست گذاری ، سیاست های ملی و شرایط حاکم در کشور ، نسبت به این موضوع با جدیت بیشتری ورود کردیم .
امیدواریم که با جمع آوری این قبیل اماکن در شهر رودهن و دماوند ، دیگر شاهد چنین چهره زشتی در شهرها نباشیم و با اعمال سیاست جدید ، اقدامات لازم نسبت به بازیافت و تفکیک زباله ها در چهار چوب سیاست های زیست محیطی مد نظر قرار گیرد .

نظر شما !!