احداث بوستان کوچک محله ای در لاله صحرا

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری رودهن:
مهندس کچویی شهردار از احداث بوستان کوچک محله ای در لاله صحرا خبرداد و عنوان نمود : با شناسایی قطعه زمینی درانتهای گلبرگ دوم لاله صحرا که سابق براین بلا استفاده مانده بود واحد عمران اقدام به ساماندهی ، بهسازی،احداث پله ، اجرای باغچه های فضای سبز و استراحتگاه موقت نمود.
مهندس کچویی افزود: این فضا که ازسمت غربی محل تقاطع خیابان امیر کبیر وگلبرگ دوم میباشد محل تردد اهالی و شهروندان جهت کوتاه کردن مسیر راهپیمایی میباشد وبه دلیل غیر قابل عبور ومرور بودن و نا امن بودن استفاده نمی شد.به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری رودهن:
مهندس کچویی شهردار از احداث بوستان کوچک محله ای در لاله صحرا خبرداد و عنوان نمود : با شناسایی قطعه زمینی درانتهای گلبرگ دوم لاله صحرا که سابق براین بلا استفاده مانده بود واحد عمران اقدام به ساماندهی ، بهسازی،احداث پله ، اجرای باغچه های فضای سبز و استراحتگاه موقت نمود.
مهندس کچویی افزود: این فضا که ازسمت غربی محل تقاطع خیابان امیر کبیر وگلبرگ دوم میباشد محل تردد اهالی و شهروندان جهت کوتاه کردن مسیر راهپیمایی میباشد وبه دلیل غیر قابل عبور ومرور بودن و نا امن بودن استفاده نمی شد.
وی گفت : در حال حاضر بااجرای پله و احداث۲۵۰ مترمربع فضای سبز واحداث راه دسترسی به منظور تردد و استراحت موقت در مساحتی بالغ بر ۴۵۰ متر مربع در حال پایان می باشد.

وی گفت : در حال حاضر بااجرای پله و احداث۲۵۰ مترمربع فضای سبز واحداث راه دسترسی به منظور تردد و استراحت موقت در مساحتی بالغ بر ۴۵۰ متر مربع در حال پایان می باشد.

نظر شما !!