اجرای زیرسازی و آسفالت خیابان خیام

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن:مهندس رسولی مسئول واحد عمران شهرداری از اجرای زیرسازی و آسفالت خیابان خیام خبر داد و افزود:واحد عمران اخیراّ پس از احیاء ،احداث و بهسازی نهر مهرآباد که با اجرای دیوار ،جدول و کانال زیر زمینی همراه بود و به دلیل حجم گسترده عملیات که باعث خرابی و فرسودگی آسفالت قدیم و همچنین ایجاد معبر جدیدالاحداث همراه بود اقدام به عملیات روکش آسفالت خیابان خیام و در انتها تامین عرض و بازنمودن مسیر با عرض ۱۶ متر برای دسترسی اهالی و کشاورزان منطقه نمود.

این معبر که در انتهای مسیر با عرض ۴ الی ۵ متر غیر قابل تردد بود پس از احداث نهر عمومی کشاورزی نمیر با عرض ۱۶ متر تغییر و سپس عملیات زیرسازی در چند لایه و نهایتا آسفالت کل مسیر به طول ۶۵۰ متر و عرض متغیر اجرا گردید.

نظر شما !!