جلسه ی مشورتی ، برنامه ریزی و ساماندهی کنترل ساختمان و پلیس ساتختمانی با حضور شهردار ، پرسنل کنترل کیفیت و پلیس ساختمان ، مسئول بازرسی و مسئول حراست در دفتر شهردار برگزار شد .
شهردار رودهن افزود :پلیس ساختمان به عنوان بازوی اجرائیات شهرداری ، اصلی ترین واحد مقابله و جلوگیری از تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز محسوب می شود و در مواقعی که تخلف صورت گرفتهشامل نقض مقررات شهرداری و شهرسازی است ، پلیس ساختمان می بایست براساس مقررات و ضوابط حاکم با این موارد برخورد نماید .

نظر شما !!