🔹اجراي سرعتكاه آسفالتي در بلوار امام خميني(ره) شهر رودهن

🔹به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن: در راستاي ايمن سازي محيطي و به منظور پيشگيري از بروز تصادفات و كاهش سرعت خودروهاي عبوري و كيفيت تردد در شهر و افزايش سطح سلامت شهروندان و رانندگان اجراي سرعتكاه آسفالتي استاندارد در بلوار امام خميني(ره) محدوده رستوران نگارستان(از سمت آبعلي به رودهن) به همراه نصب چشم ببري و تابلوهاي احتياط و سرعتكاه توسط شهرداري_رودهن نصب و اجرا شد.

نظر شما !!