گند زدایی و ضد عفونی معابر شهر رودهن

در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا ، گند زدایی و ضد عفونی معابر سطح شهر رودهن توسط واحد خدمات شهری شهرداری در حال انجام می باشد .

نظر شما !!