گندزدایی و ضد عفونی سطح شهر

حنیفی معاونت خدمات شهری : تداوم گند زدایی و ضد عفونی سطح شهر به همت واحد خدمات شهری شهرداری رودهن
حنیفی در ادامه افزود : ضد عفونی سطح شهر و مناطق همجوار تا اعلام نهایی ریشه کنی ویروس منحوس کرونا به طور مستمر و بدون وقفه در جریان خواهد بود و رسالت اصلی ستاد پیشگیری علاوه بر افزایش آگاهی در راستای مراحلو نحوه مقابله با این ویروس حفظ ایمنی و امنیت شهروندان است .

نظر شما !!