گلکاری فضای شهری مسکن مهر

امیری شهردار رودهن :در راستای ارائه خدمات هر چه بهتر به شهروندان عزیز و همچنین زیبا سازی و‌توسعه فضای سبز ،۲کیلومتر از فضای شهری مسکن مهر رودهن گلکاری شد. وی افزود : با توجه به اهمیت و ضرورت فضای سبز در ارتقا و کیفیت زندگی شهرنشینی ، زیبایی و کنترل آلودگی هوا شهرداری رودهن اقدام به کاشت گلهای فصلی نموده است .
در همین راستا و با هدف ایجاد طراوت و شادابی در سطح شهر و پاکیزگی و بهداشت محیط واحد فضای سبز گل کاری می نماید .
وی در ادامه بر نقش درخت و گل در محیط زیست اشاره کرد و گفت : کاشت فضای سبز با هدف ایجاد فضایی صمیمی و سرشار از زندگی و عاملی جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست انجام میشود .

نظر شما !!