«کچویی»: ساخت و سازهای محله امامت رودهن جواز قانونی دارد

شهردار رودهن در نشست خبری:
?در خصوص ساخت و سازهای بلندمرتبه در رودهن به‌ویژه محله امامت، تصاویری که به آن استناد می‌شود، سه‌ مورد از ساخت و سازها زمان ما نبوده و جواز قانونی دارد.
?در طرح هادی بعضی نقاط به صورت نامحدود می‌توانستند جواز بگیرند و تا قبل از مدیریت بنده تا حدود ۱۵ طبقه جواز ساخت گرفتند.
?در حال حاضر تراکم از سه تا هفت طبقه است و بر اساس عرض معبر و متراژ زمین جواز داده می‌شود.
?در برخی ساخت و سازها تخلف وجود دارد که پلیس ساختمان از روند آن جلوگیری می‌کند و بر اساس ضوابط کار متوقف می‌شود.
?این‌طور نیست که به تخلفات مجوز ساخت دهیم و آنچه در رودهن ساخته می‌شود، ۱۰۰ درصد قانونی است.

 

نظر شما !!