کول گذاری  ضلع جنوبی شهربازی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : مهندس رسولی مسئول عمران  شهرداری رودهن از کول گذاری ضلع جنوبی شهربازی خبر داد و افزود : در راستای تثبیت ترانشه ، ایمن سازی و زیبا سازی اطراف پارک پرچم (شهربازی) اقدام به کول گذاری به طول ۵۰ متر و ارتفاع ۳ متر جهت احیای فضای سبز نموده است .

این پروژه در ادامه فاز اول که در ابتدای سال انجام شده بود در حال اجرا است و با عنایت به خروجی شهر کمک شایانی به زیباسازی و کاشت گونه های گیاهی خواهد نمود .

نظر شما !!