کنترل تردد خودروها در ورودی رودهن

کنترل تردد خودروها در ورودی رودهن از سمت مجتمع دانشگاه آزاد در شرایط نا مساعد جوی هوا با حضور حکمت امیری شهردار و پرسنل شهرداری رودهن

نظر شما !!