کسب گواهینامه جایزه ملی تعالی سازمانی توسط شهرداری رودهن

کسب گواهینامه جایزه ملی تعالی سازمانی توسط شهرداری رودهن
🔹به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر رودهن :شهرداری رودهن در هفدهمین همایش ملی تعالی سازمانی موفق به کسب جایزه ملی تعالی سازمانی در سطح گواهینامه شد.
🔸بهسازی و اصلاح ساختار سازمانی وحرکت به سمت رشد و توسعه یه ضرورت برای شهرداری محسوب شده و انتظار می رود این روند در سالهای آتی نیز ادامه یابد.
🔹بهبود کیفیت خدمات شهرداری موجب افزایش رضایتمندی در شهروندان خواهد شد.

نظر شما !!