پیشنهاد  زمین جهت احداث پلی کلینیک تامین اجتماعی در رودهن

با پیگیریهای نماینده مردم در مجلس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن صورت گرفت :
معرفی ۳۰۰۰ متر زمین پیشنهادی جهت احداث پلی کلینیک تامین اجتماعی در رودهن
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : با توجه به درخواست های مکرر مردمی و نظر مساعد اعضای شورای شهر و شهرداری رودهن و و پیگیریهای مساعد میرزایی نیکو مردم در مجلس ۳۰۰۰ متر زمین پیشنهادی در رودهن (جنب پارک پرچم ) جهت ساخت در مانگاه پلی کلینیک تامین اجتماعی توسط سازمان معرفی شد .
انشاالله بزودی با همکاری شورای شهر و شهرداری رودهن پیگیریهای نماینده مردم در مجلس شاهد ساخت کلینیک تامین اجتماعی در رودهن باشیم .

نظر شما !!