پیام تقدیر  برای مواجهه با حوادث احتمالی

بدینوسیله از عوامل #آتشنشانی ، #خدمات_شهری و #ستاد_بحران #شهرداری_رودهن که شب گذشته بعد از وقوع زلزله در سطح شهر رودهن آمادگی مواجه با هرگونه حادثه احتمالی را داشته و کنترل و ساماندهی و اسکان مردم را فراهم آورند صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم.

نظر شما !!