پیاده رو سازی معابر اصلی و فرعی شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : به دستور مهندس کچویی شهردار واحد عمران در راستای ایمن سازی ، مناسب سازی و تسهیل در عبور و مرور شهروندان و معلولان جسمی بزرگوار اقدام به شناسایی و پیاده روهای فاقد سنگفرش یا فرسوده نمود .

با عنایت به لزوم همگن و همسان سازی پیاده روها برخی از معابر از جمله خیابان های چمران ، پاسداران ،            امیر کبیر ، لاله صحرا و روبروی مدرس جهت احداث فضای سبز ، ساماندهی معابر و پیاده رو و مرمت بافت فرسوده عملیات سنگفرش خیابان های مذکور با اهداف زیبا سازی مسیر نا بینایان و همچنین دسترسی ویلچر و در دست اجرا قرار گرفت .

شایان ذکر است در معابر قید شده بیشتر پیاده رو ها یا فاقد سنگفرش و به صورت خاکی بودند یا با آسفالت پوشانده شده بود که تخریب و مجدداً سنگفرش شد .

با اجرای این طرح تردد شهروندان و دانش آموزان با ایمنی بیشتری انجام خواهد شد .

مساحت این پروژه در حدود ۱۵۰۰ متر مربع در معابر فوق می باشد.

لازم به ذکر است جهت رفاه حال اهالی رودهن تا ایام نوروز سعی شده کلیه معابر از این دست ساماندهی و بهسازی شود .

نظر شما !!