پیاده روسازی گلبرگ سوم

به گزارش روابط عمومی شورای شهر و شهرداری رودهن:واحد عمران جهت تسهیل در تردد عابرین و رهگذران محترم منطقه لاله صحرا اقدام به سنگ فرش و احداث پیاده رو در خیابان گلبرگ سوم لاله صحرا نمود.

این پروژه که در راستای مناسب سازی – ایمن سازی و بهسازی معابر صورت گرف ته که با مساحت تقریبی ۲۵۰ متر مربع مورد بهره برداری قرار گرفته است.

نظر شما !!