پیاده روسازی لاله صحرا

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن :به دستور مهندس کچویی شهردار. واحد عمران در راستای بهسازی و ایمن سازی معابر پیاده سطح شهر اقدام به سنگفرش و پیاده روسازی بلوار لاله صحرا حد فاصل گلبرگ دوم تا چهارم مقابل نانوایی بربری نمود . لازم به ذکر است سابق بر این ، این معابر یا فاقد کفپوش بوده اند یا توسط آسفالت که غیر اصولی می باشد پوشانده شده بود . لذا با تخریب آسفالت و جایگزین کردن آن توسط سنگفرش به مساحت ۲۰۰ متر مربع پیاده رو جهت تردد عابرین و شهروندان محترم رودهن ساماندهی گردیده همچنین با اجرای جدول باغچه جهت ایجاد فضای سبز مناسب تر درختان منطقه محافظت شدند .

نظر شما !!