پیاده روسازی خیابان مطهری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : به دستور مهندس کچویی ، واحد عمران در راستای مناسب سازی پیاده رو و معابر اصلی و فرعی سطح شهر اقدام  به سنگفرش و بهسازی پیاده رو خیابان مطهری حد فاصل کارواش تا خیابان شهدای گمنام با توجه به همسان سازی و شناسایی معابر فاقد پیاده رو سازی نموده است لازم به ذکر است مساحت پروژه ۲۱۰ متر مربع می باشد .

نظر شما !!