پرچم اهتزاز پارك پرچم تعويض شد

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن: به مناسبت فرا رسيدن سال نو و به همت واحد زيبا سازي شهرداري پرچم اهتزاز پارك پرچم تعويض شد

نظر شما !!