پخش شيريني و شربت به مناسبت فرا رسيدن عيد بزرگ مبعث توسط شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن در نماز جمعه

نظر شما !!