پایگاه مقاومت بسیج سر لشگر پاسدار حسین همدانی شهرداری رودهن افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن:همزمان با سوم خرداد (فتح خرمشهر) مراسم افتتاح پایگاه مقاومت بسیج سر لشگر پاسدار حسین همدانی با حضور فرماندهان سپاه ناحیه دماوند و رودهن – فرمانده بسیج ادارات شهرستان دماوند  – اعضای شورای اسلامی شهر رودهن – مهندس کچویی شهردار و دیگر مسولین و بسیجیان در شهرداری رودهن برگزار شد.

مهندس کچویی شهردار رودهن در حاشیه این مراسم گفت: بسیج اداره ویا یک تشکیلات نیست، بلکه در نظام ما یک تفکر است.

وی گستره فعالیت های بسیج را در برگیرنده تمام شئونات جامعه دانست و ابراز کرد: بسیج به عنوان یک شجره طیبه از سوی امام راحل پایه گذاری شد و نیرویی است که توانایی مقابله با ترفندهای دشمنان را دارد.

مهندس کچویی تصریح کرد: امام راحل بر اساس یک افق دید بلند در انقلابی که برگرفته از عاشورای حسینی بود، دستور تشکیل بسیج این لشکر مخلص خدا را دادند.

وی یادآور شد: بسیج نیروی پیشبردی، راهبردی و استراتژیک انقلاب اسلامی است و در کارنامه بسیج می توان حل مشکلات سخت را که از عهده نهادی دیگر خارج است، مشاهده کرد.

نظر شما !!