پاکسازی و جمع آوری نخاله های خیابان کوثر

پاكسازي و جمع آوري نخاله هاي خيابان كوثر(پشت امامزاده محمد تقي(ع) )رودهن توسط واحد عمران شهرداري رودهن صورت گرفت.

نظر شما !!