پاکسازی طبیعت رودهن از زباله و پسماند خشک

پاکسازی طبیعت رودهن از زباله و پسماند خشک با حضور گروه رفتگران طبیعت استان تهران و مردم رودهن

با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن

%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c

نظر شما !!