هیئت رئیسه جدید شورای اسلامی شهر رودهن انتخاب شد

هئیت_رئیسه جدید شورای اسلامی شهر رودهن مشخص شد/ مهرداد_حنیفی رئیس شد
جلسه انتخاب اعضای جدید هیات رئیسه شورای اسلامی شهر رودهن، امروز با حضور ذوالفقاری بخشدار رودهن در محل دفتر شورای اسلامی شهر رودهن برگزار شد.
در این جلسه و بعد از رای گیری آقای مهرداد حنیفی به عنوان رئیس جدید شورای اسلامی شهر رودهن انتخاب شد.
همچنین پس از رای گیری آقایان سیدحسن_سیدحسینی به عنوان نایب رئیس و مسعود_خسروی به عنوان منشی شورا انتخاب شدند.

نظر شما !!