همايش انگيزشي- آموزشي جهت بررسي چالش هاي نظام جديد آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن: همايش انگيزشي-آمورشي جهت بررسي نظام جديد آموزش با مشاركت شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن و آموزش وپرورش با حضور استاد امير سميعيان براي اولين بار در سالن آمفي تاتر دانشگاه آزاد  اسلامي رودهن برگزار شد.

نظر شما !!