نورپردازی بلوار اصلی توسط شهرداری رودهن

گراوندی مسئول زیباسازی شهرداری رودهن : نور پردازی باعث ایجاد محیطی زیبا ، دل انگیز و آرام بخش خواهد شد و با توجه به اینکه رنگ یکی از عناصر اصلی طراحی منظر می باشد نور پردازی جهت درختان و فضای سبز می تواند در تاریکی شب چشم انداز زیبایی را ایجاد نماید در همین راستا اجرای نور پردازی قسمتی از بلوار اصلی شهر رودهن توسط واحد زیباسازی و تاسیسات شهرداری رودهن در حال انجام میباشد .

نظر شما !!