نمک پاشی در مسکن مهر رودهن

اکیپ ستاد #برف_روبی شهرداری رودهن در حال #نمک_پاشی و پاکسازی معابر #مسکن_مهر

نظر شما !!