نصب پرچم ایران در محل مزار شهدای گمنام

نصب پایه پرچم به همراه پرچم ایران در محل مزار شهدای گمنام توسط واحد زیبا سازی شهرداری رودهن

نظر شما !!