نصب و راه اندازی ۳ عدد ایستگاه تاکسی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : به همت سازمان حمل و نقل و همگانی شهرداری رودهن و واحد عمران جهت رفاه و آسایش شهروندان ۳ عدد ایستگاه تاکسی در محل های مسکن مهر مهراباد – ابتدای کریتون و سادات محله نصب و راه انداازی گردید .

نظر شما !!