نصب سرعتگیر در معابر شهر رودهن

نصب سرعتگير در معابر شهر رودهن به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن:در راستاي ساماندهي ترافيكي تردد خودروها و به منظور كاهش سرعت وسايل نقليه و افزايش ايمني شهروندان ،سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري_رودهن اقدام به نصب تعدادي سرعتگير در معابر شهر نموده است.

نظر شما !!