نصب دو خط سرعت كاه لاستيكي به همراه هشدار دهنده ي چشم ببري در شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن:در راستاي ساماندهي ترافيكي تردد خودروها و به منظور كاهش سرعت وسائل نقليه ،سازمان حمل و نقل شهرداري رودهن اقدام به نصب دو خط سرعت كاه لاستيكي به همراه هشدار دهنده ي چشم ببري در مسيرهاي دوربرگردان بالاتر از مدرس و قبل از دور برگردان اميركبير نموده است.

نظر شما !!