نصب تابلو ،علائم هشدار دهنده و مانع ترافيكي در معابر شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن :در راستاي ارتقاي امنيت ترافيكي و بهبود عبور و مرور شهري و ارتقاي جلوه بصري سيما و منظر شهري، سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري_رودهن اقدام به نصب تابلو ،علائم هشدار دهنده و مانع ترافيكي در معابر شهر نموده است.

نظر شما !!