نشست بررسی طرح ساماندهی ورودی رودهن

نشست بررسي طرح ساماندهي ورودي رودهن (از سمت بومهن) با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار رودهن،مهندسين مشاور طرح و ديگر مسئولين شهرداري رودهن در محل دفتر شوراي اسلامي شهربرگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رودهن : مهندس مشاور طرح در این جلسه اظهار کرد : فضاهای ورودی شهرها به عنوان مفصل اتصال دهنده فضای طبیعی خارج و فضای مصنوعی داخل شهر و به عنوان برقرار کننده ارتباط میان دو شهر و پیرامونش از برخی از الگوهای ارتباط فضایی پیروی می کند و گسترش خود به خود و توسعه بی رویه و بدون برنامه شهرها و توجه نکردن به الگوهای توسعه فضایی مناسب باعث ضعف در شکل و محتوای فضاهای ورودی شهرها در کشور شده است .
وی یادآور شد : از آن جا که فضاهای ورودی در شهرها به عنوان یکی از فضاهای شهری محسوب میشود و حتی می توان آن را به عنوان اولین فضا در برخورد با پدیده شهر تصور کرد ، توجه به مفهوم ورودی و الگوهایی رایج در ارتباط فضایی این پدیده یکی از اساسی ترین مطالعات در توجه به رویکرد فضاهای شهری است .
همچنین امیری شهردار رودهن در ادامه نشست میز گرد بررسی وضعیت و نحوه ساماندهی ورودی شهر اظهار کرد : ورودی هر شهر گویای فرهنگ و منزلت اجتماعی مردمان آن منطقه است .
وی افزود : شهرداری برای ساماندهی و زیباسازی مشکلی ندارد و آماده طراحی است .
وی تصریح کرد : اگر سایر دستگاهها با شهرداری همکاری کنند نسبت به ساماندهی اطراف آن و ایجاد فضایی مناسب درشان مردم رودهن انجام میدهیم .
کارشناس امور عمرانی نیز یادآور شد : برای ساماندهی و انجام برخی کارهای مورد نیاز عمرانی باید طرح مناسب با همکاری دستگاههای مرتبط تهیه شود .

نظر شما !!