نشست اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رودهن با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بومهن

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : نشست اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رودهن با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بومهن به منظور هماهنگی ۲ مجموعه مدیریت شهری در خصوص مسائل و مشکلات مشترک ۲ شهر در دفتر شورای شهر بومهن برگزار گردید .
در این جلسه مقرر شد کمیته فنی مشترکی جهت جلسات مستمر از معاونت ها ونمایندگان شورا در خصوص بررسی مسائل مشترک از ساماندهی – اصلاح هندسی و زیبا سازی ورودی و خروجی مشترک بین دو شهر – خیابان کامیونداران – حد غربی امامت و جمع آوری آب های سطحی حد فاصل امامت تا انتهای اداره راه و همچنین بررسی ایجاد کنار گذر مشترک شمالی ۲ شهر در جهت سهولت در عبور و مرور شهروندان به سمت آزاد راه تهران – پردیس صورت گیرد .

نظر شما !!