نرده گذاری و ایمن سازی معابر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری  رودهن : به دستور مهندس کچویی شهردار، واحد عمران با شناسایی معابر خطر ساز اقدام به نرده گذاری فلزی و سیمانی جهت جان پناه و جلوگیری از سقوط عابرین پیاده و وسایل نقلیه در ۲ طرف پل رودخانه مطهری و خیابان چشمه نموده است .

DSC_3418

نظر شما !!